Попередня Змiст Наступна

ПЕРЕДМОВА

Проблеми та задачі геометрії, які розглядаються у посібнику мають довгу багатовікову історію. І на сьогоднішній день, в епоху комп'ютеризації, яка охопила усі сторони суспільства проблеми та задачі, які розв'язувались протягом багатьох сторіч не втратили свою актуальність, а навпаки набули нового поштовху для ідей та практичного застосування у найрізноманітніших областях людської діяльності. Посібник являє собою по суті конспект лекцій з курсу "Обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка", який читається авторами уже більше десяти років на факультеті кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Метою створення методичного посібника є коротке ознайомлення студентів спеціалізації "Прикладна математика" ( за браком лекційного часу ) лише з трьома основними напрямками, задачами обчислювальної геометрії та підходами щодо їх розв'язання, що є лише "краплею у морі" у порівнянні з існуючими напрямками, які розглядає ця наука.

Попередня Змiст Наступна