Попередня Змiст Наступна

1.4. Оцінки складності деяких задач

ФАКТИ:

  1. Множина S скінчена (|S|=n). Щоб перевірити, чи , необхідно W(log2n) часу.
  2. (Задача сортування). Задана множина з S, необхідно її відсортувати: час W(nlog2n).
  3. Якщо деяка задача в d-вимірному просторі вимагає f(n) часу, то для розв'язання цієї задачі в просторі розмірності k>d також потрібно як мінімум f(n) часу.
Оцінки складності порядку W(nlog2n):
  1. Перевірка унікальності елементів: чи є на заданій множині два рівних елементи.
  2. Перевірка рівності включення множин.
  3. Перевірка перетину множин.
  4. Перевірка на значимість. Задана множина S з n точок на площині: чи усі точки належать опуклій оболонці множини точок.
  5. Перевірка e-близькості. Задана множина з n точок на площині S, чи є серед елементів цієї множини два елементи, які знаходяться на відстані e.
  6. Об'єднання інтервалів.


Попередня Змiст Наступна